The fight against COVID -19
אוגוסט, 2020
קול קורא
הגנה אקטיבית למאבק בנגיף הקורונה
אולטרא סגול רחוק) בטכנולוגיה ) UV-C חברת מיליטרם בשיתוף חברה מובילה המייצרת תאורת
אורך גל אשר הוכח על פי מחקרים* כי אינו פוגע Far UV-C Excimer, UV 222nm מתקדמת בתחום
SARS- בעיניים ובגוף האדם והינו בטוח לשימוש ויעיל ביותר בנטרול והשמדת חיידקים ונגיפים כולל
יוצאות בקול קורא לשיתוף פעולה. CoV-2 (COVID-19)
רקע
כידוע, בעקבות משבר הקורונה צפויים שינויים רבים באורחות חיינו ובהתאמת שגרת החיים בכל
התחומים לחיים לצד הקורונה.
ידוע כי חזרה בטוחה לשגרה הינה תנאי הכרחי להמשך הפעילות הכלכלית ולהתאוששות מהמשבר
הכלכלי שהושת עלינו בעקבות תקופת הסגר על כל המשתמע מכך. כפי שכבר הוכח, היציאה מהגל
הראשון וחזרה מהירה ללא נקיטת מירב האמצעים למניעת הגל השני הוכיחה לנו כי יש למצוא דרכים
לצמצום התפרצות נוספת תוך פגיעה מינימאלית בכלכלה ובמשק. בנוסף לכל הפעולות המתבקשות ניתן
לצמצם בצורה משמעותית את אפשרות ההדבקה בווירוס הקורונה במקומות ציבוריים על ידי נטרול
והשמדת הווירוס על ידי שימוש בתאורת אולטרא סגול באורך גל בטוח.
חזרה בטוחה לשגרת החיים, הן בחיינו האישיים והן בהיבט הכלכלי והמשקי דורשת כי החזרה לשגרה
תהיה בטוחה ככל האפשר.
המשך פעילות המשק תלויה בכך שינקטו מירב האמצעים שימנעו את המשך ההדבקה בנגיף הקורונה.
לבד מאמצים כגון הקפדה על קיום התקנות כגון לבישת מסכות והקפדה על התו הסגול וריחוק חברתי,
נדרשים פתרונות טכנולוגיים חדשניים להתמודדות עם התפשטות המגיפה.
למאבק בהתפשטות הנגיף נדרשת גישה כוללנית ויצירת הגנה רב שכבתית כאשר השימוש בתאורת
אולטרא סגול רחוק יכולה לשמש כשכבה העליונה, פאסיבית באופייה אך יעילה וקטלנית בטבעה.
קהל היעד
הפנייה מיועדת ומופנית כל הגופים המעוניינים לקדם את המשך המחקר והפיתוח ובחינת הטכנולוגיה.
המעוניינים להציע הצעות ורעיונות או לקבל מיידע נוסף, להמשך מחקר ופיתוח או ייצור מוצרים מבוססי
הטכנולוגיה למגוון יישומים כגון:
חיטוי מקומות ציבוריים ומבני ציבור, תחבורה ציבורית, נמלי תעופה ומטוסים, בתי ספר ומוסדות חינוך,
מרפאות ובתי חולים וכדומה.
* סקירה ומקורת בחוברת המצורפת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת מיליטרם.
מוטי ג’קובסון
סמנכ”ל, מנהל פרויקט טכנולוגיות מתקדמות
054-7709601 / mottij@militram.com