העלאות לשנת 2024_1Worldwide prices increases by 25%-30% in 2021. March 2021 report